Тел/Факс: 02 960 81 79 | Мобилен: 0888 006 006


„Ес Ер Инс Застрахователен Брокер“ ЕООД започна своята застрахователна дейност като експерт в областта на автомобилите и цялостната грижа за тях, но постепенно разширихме периметъра на предлаганите от нас продукти в областта на имущественото застраховне, транспортно засраховане, застраховането на отговорности, злополука, туристическите застраховки, както и в областта на животозастраховането и пенсионното осигуряване.

Автомобилно застраховане:

Имуществено застраховане:

Застраховане на отговорности:

Транспортни застраховки:

Финансови застраховки:

Здравно застраховане и застраховки „Живот“: